magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu asociat unic 2

ACTUL CONSTITUTIV
al societatii comerciale "............" S.R.L.

Subsemnatul(a) ............, domiciliata in ..........(tara), localitatea ..........., str. ..........., nr. ...., nascut(a) la data de .........., in .........., cetatean .........., starea civila ..........., sex ........, profesia ..........., identificata cu pasaport/buletin de identitate, seria .... nr. ........, emis de autoritatile/politia ......... Mun./Or. la data de ..........., am hotarat in calitate de asociat unic, infiintarea unei societati comerciale dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. - Denumirea societatii.
Denumirea societatii este "..........." S.R.L.
Denumirea societatii a fost rezervata la Registrul Comertului conform dovezii privind anterioritatea firmei nr. ...............

Art. 2. - Forma juridica.
Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata.
Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si prezentul act constitutiv.

Art. 3. - Sediul social.
Sediul societatii va fi in .........., str. ..........., nr. ...., bl. ...., sc. .... et. ...., ap. ....., (sector ......)

Art. 4. - Durata societatii.
Durata societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Art. 5. - Obiectul de activitate.
Domeniul principal de activitate va fi: ................
Activitatea principala este: ...........................
In afara de activitatea principala, societatea isi va mai desfasura activitatea si in urmatoarele domenii:
- importul, exportul si comercializarea de produse electronice, electrocasnice, electrotehnice, bunuri de larg consum, materii prime si materiale, autovehicule, piese de schimb si accesorii, decoratiuni interioare, bijuterii, confectii din piele textile si inlocuitori, imbracaminte, incaltaminte, produse de galanterie, marochinarie, mercerie, produse cosmetice si de parfumerie, detergenti, lacuri, vopsele, articole de menaj, produse de librarie si papetarie, jucarii, produse agricole si alimentare, prelucrarea ceaiului si a cafelei, produse de bacanie, cafea, tigari, dulciuri, articole si materiale sportive, ambalaje, materiale de constructii, mobilier, totul en gros si en detaile.
- Comercializarea en detail, en gros de produse importate sau procurate din tara prin magazine proprii sau inchiriate, bunuri de larg consum, imbracaminte, incaltaminte, produse alimentare, agroalimentare, pise de schimb, masini agricole. Pe masura dezvoltarii, societate va putea sa-si diversifice activitatea in conditiile legii.
In vederea realizarii obiectului de activitate propus, societatea va organiza si gestiona unitati de desfacere, fixe sau mobile, sezoniere sau permanente, atat in tara, cat si in strainatate.

CAPITOLUL III

Art. 6. - Capitalul social si partile sociale.
Asociatul a convenit ca societatea sa aiba un capital social subscris si varsat de ............$, respectiv ......... lei, la cursul de ............ lei.
Capitalul social total este impartit in ......... parti sociale a cate ......... lei fiecare.

Art. 7. - Majorarea capitalului social.
Majorarea capitalului social se poate face, pe baza hotararii asociatului unic, prin crearea de noi parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar sau in natura.
Reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale se face numai cu aprobarea asociatului unic, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV
GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII

Art. 8. - Conducerea si administrarea societatii.
Societatea este administrata si reprezentata de domnul/doamna ........... in calitate de Director.
Art. 9. - Gestiunea societatii.
Este controlata de asociatul unic si cenzori. Cenzorii societatii isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare. Ei sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 10. - Exercitiul economico-financiar.
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe odata cu inregistrarea societatii la Registrul Comertului.
Societatea isi va tine contabilitatea operatiunilor sale in lei si intocmeste lunar, trimestrial si anual, documentele necesare conform legislatiei ecomonico-financiare in vigoare.

Art. 11. - Beneficiile.
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul contabil aprobat de asociatul unic.
Procentul de participare la beneficiile si pierderile societatii este de 100%.
Plata beneficiului se face de catre societate in cel mult 3 luni de la aprobarea bilantului.

CAPITOLUL VI
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 12. - Modificarea societatii.
Societatea va putea fi modificata in alta forma de societate prin hotararea asociatului unic.

Art. 13 - Dizolvarea societatii.
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate propus;
- pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social;
- forta majora;
- in orice situatie pe baza hotararii unanime a asociatilor.

Art. 14. - Lichidarea societatii.
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea se face de unul sau mai multi lichidatori. Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul celui care administreaza societatea inceteaza, el nemaiputand intreprinde noi actiuni in numele societatii.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Art. 15. - Litigii.
Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, si se judeca conform legilor romane.

Art. 16. - Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile Codului Comercial, Legea nr. 31/1990, O.U.G. 32/1997, precum si cu celelalte acte normative in vigoare.
Redactat, dactilografiat de parte si autentificat de Notarul public in 5 exemplare din care 4 s-au inmanat partii.

Data
.........
Asociat,
.........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act constituitiv de societate comerciala cu raspundere limitata - cu asociat unic 2.rtf15.37 KB1410în urmă cu 1 zi 9 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies