magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Contestatie la executarea silita

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(ă) în ....................
Formulez:
CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

împotriva executării silite a deciziei civile nr. ......... din .......... pronunţată de ........... rămasă definitivă şi irevocabilă, învestită cu formulă executorie, la cererea intimatului(ei) ..........., domiciliat(ă) în ...........
Până la soluţionarea acestei contestaţii, vă rog să dispuneţi:

SUSPENDAREA EXECUTĂRII

Admiţând contestaţia şi anulând formele de executare, vă rog să dispuneţi să-mi fie restituită taxa de timbru în valoare de ........... lei, consemnată şi intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestaţiei:

În fapt, (se prezintă starea de fapt şi motivele care justifică suspendarea executării începute şi în final anularea executării).
Faţă de starea de fapt enunţată, vă rog să admiteţi contestaţia, să anulaţi formele de executare şi până la soluţionarea acestei contestaţii să dispuneţi suspendarea executării sale.
Fiind vorba de un caz urgent, vă rog ca în baza art. 401 C. proc. civ. să suspendaţi executarea înainte de orice înfăţişare.
În drept, îmi întemeiez contestaţia pe dispoziţiile art. 399 - art. 401 C. proc. civ.
Depun prezenta contestaţie în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citaţia.
Dovada o voi face cu .....................
Anexez chitanţa de plata taxei de timbru în valoare de ....... lei şi timbrul judiciar în valoare de ........... lei.

Data depunerii
...............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ..................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contestatie la executarea silita.rtf2.73 KB2930în urmă cu 8 ore 16 minute
Your rating: None Average: 6.8 (10 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies