magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Notificare adresata debitorului unei obligatii de plata

NOTIFICARE

Subscrisa Societate Comercială ............. cu sediul în ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................., având cod fiscal ..........., tel./fax .............., reprezentată prin .................. având funcţia de ................., în calitate de creditor în contractul nr. ........ din data de ................
Către:
Societatea Comercială ....................., cu sediul în .................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sector ...., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................., având cod fiscal ..........., tel./fax ..................., reprezentată prin ............. având funcţia de .................., în calitate de debitor în contractul nr. ........ din data .............
Prin prezenta vă notificăm ajungerea la scadenţă a obligaţiei dumneavoastră de plată a sumei de .................... lei în baza art. ..... din contractul nr. .... din data de ............ şi solicităm îndeplinirea acestei obligaţii.

Data
S.C. ...................

NOTĂ
Notificarea se depune la biroul judecătorului de serviciu din cadrul judecătoriei în raza căreia îşi are sediul debitorul, spre a fi transmisă acestuia.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Notificare adresata debitorului unei obligatii de plata.rtf1.85 KB10896în urmă cu 1 zi 22 ore
Your rating: None Average: 7 (28 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies