magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola

PROCURA

Subsemnatul ........................................................................... cetatean ......................................, nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ............................, nascut la data de ......................................, in localitatea ....................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., ca, in numele meu si pentru mine, sa ridice produsele agricole si sa-mi incaseze drepturile banesti ce mi se cuvin de la Societatea comerciala/agricola ................................................................................. cu sediul in ..................................................., sectorul/judetul ..................................................., potrivit contractului de locatiune/asociere/arendare pe care l-am incheiat in calitate de actionar/asociat/arendator cu aceasta societate, corespunzatoare unui teren, in suprafata de ....................... hectare, in echivalent arabil.
In baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calitatii mele de locator si de actionar/asociat/arendator la societatea mentionata mai sus, va ridica produsele si va incasa drepturile banesti ce mi se cuvin, curente sau/si restante semnand de primire, precum si oriunde va fi necesar, in legatura cu prezentul mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ............... exemplare, la ............, astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................. exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola.rtf5.29 KB639în urmă cu 7 ore 28 minute
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies