magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de cumparare a unui apartament

PROCURA

Subsemnatul .......................................................................... cetatean ......................................., nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ..................... eliberat de .................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ............................, nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................., de sex ................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ........................, seria ............... nr. ............................... eliberat de ................................... la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., ca in numele meu si pentru mine sa cumpere, la libera sa apreciere si cu pretul care va fi necesar, dar nu pagubitor pentru mine, un apartament in .................................., compus din ............................... .
In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vanzarii, va indeplini toate formalitatile necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare, va semna contractul de vanzare-cumparare in forma autentica si va plati pretul stabilit.
Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, mandatarul meu va indeplini toate formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara si de inscriere a imobilului in evidentele fiscale si in Cartea funciara.
Mentionez ca sunt casatorit.
Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in .......... exemplare, la ..............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................. exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de cumparare a unui apartament.rtf5.28 KB851în urmă cu 3 zile 11 ore
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies