magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de cumparare a unui teren

PROCURA

Subsemnatul ......................................................................... cetatean ......................................., nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ................................. la data de ........................................., cod numeric personal .............................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ..........................., nascut la data de ................................., in localitatea ......................................., de sex ...................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................. la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., ca, in numele meu si pentru mine, sa cumpere la pretul cel mai avantajos, un teren in suprafata de .................................. situat in ......................................... .
In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vanzare-cumparare pe care il va semna, in forma autentica, va achita vanzatorului pretul vanzarii si va indeplini toate formalitatile pentru inscrierea dreptului de proprietate in Cartea funciara si pentru inscrierea in evidentele fiscale.
Pentru indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ............... exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ............... exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de cumparare a unui teren.rtf4.97 KB874în urmă cu 3 zile 12 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies