magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de obtinere a unei vize de tranzit

PROCURA

Subsemnatul ........................................................................... cetatean ......................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ..................................... la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., imputernicesc prin prezenta pe .................................................................. cetatean .........................., nascut la data de .................................., in localitatea ........................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ............................, seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., delegat al S.C. ................................... sa ma reprezinte, cu depline puteri, la organele competente, in vederea intocmirii tuturor formalitatilor necesare pentru obtinerea vizei de tranzit si destinatie in .......................................................................................................................... .
In acest scop, mandatarul meu va indeplini toate formalitatile necesare obtinerii vizei, va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Prezenta procura este valabila timp de .................. de la data autentificarii, mandantul avand puterea sa o revoce oricand si sa notifice mandatarului acest act prin executorul judecatoresc competent.
Redactata si editata/dactilografiata in .............. exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................ exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de obtinere a unei vize de tranzit.rtf5.09 KB677în urmă cu 1 zi 16 ore
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies