magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de vanzare a unui apartament

PROCURA

Subsemnatul .......................................................................... cetatean ......................................., nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................, de sex ...................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .............................., seria ........... nr. ............................ eliberat de ..................................... la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, imputernicesc prin prezenta pe .................................................................. cetatean .........................., nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................. la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, ca, in numele meu si pentru mine, sa vanda lui .................................................................................... cetatean ............................................., nascut la data de ...................................................................., in localitatea ................................................., de sex ........................................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ................................................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scara .................., etaj ..................., apart. ............, sector/judet ......................................................, posesor al .................................., seria ............... nr. ................................ eliberat de ........................ la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., cu pretul de ......................................... lei, apartamentul nr. ...................... situat in ................................ str. .......................................................... nr. ......., bloc ..........., scara ........., etaj ..........., proprietatea mea dobandita in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .................../..................... de ......................... transcris in registrul de publicitate imobiliara sub nr. .................................... la data de ....................................... .
In acest scop, mandatarul meu va face, oriunde va fi necesar, dovada calitatii de proprietar, se va prezenta la organele competente in vederea obtinerii actelor necesare vanzarii, va stabili clauzele vanzarii, se va prezenta in fata notarului public pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, pe care il va semna, in numele meu si pentru mine, dupa care va indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara pe numele noilor dobanditori.
Declar pe proprie raspundere ca apartamentul mentionat mai sus este liber de orice sarcini, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietatea publica, fiind in mod legal si continuu, in posesia mea de la data dobandirii lui si pana in prezent.
In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in .................. exemplare, la ........., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................ exemplare.

MANDANT

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de vanzare a unui apartament.rtf6.85 KB1320în urmă cu 4 zile 13 ore
Your rating: None Average: 6.4 (5 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies