magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de vanzare imobile

PROCURA

Subsemnatul ........................................................................... cetatean ....................................., nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al ..............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ..........................., nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ..........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ............................... la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................, pentru ca, in numele meu si pentru mine, sa vanda, cui va crede de cuviinta, in conditiile ce le va crede de cuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit 1)imobilul proprietatea mea, in temeiul 2) ................ compus din ........................................................ situat in 3) (localitatea) ................................................................. sectorul/judetul ................................................, str. ........................................................................... nr. ........., bloc ........., scara ........., etaj ......., apartament .............., si avand urmatoarele vecinatati: ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... .
Mandatarul meu va primi pentru mine si in numele meu pretul convenit, indeplinind toate formalitatile necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare semnand valabil pentru mine si in numele meu ori de cate ori va fi nevoie, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ............... exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ............. exemplare.

MANDANT

NOTE
1. Mandantul poate sa precizeze conditiile amanuntite ale mandatului pe care acesta il da mandatarului sau, in care scop va putea reproduce, in intregime in actul juridic, care este scopul mandatului intregul continut al viitorului contract pe care il incheie in numele sau.
2. Se inscriu titlul in temeiul caruia are dreptul de proprietate al imobilului pe care vrea sa-l vanda, precum si datele necesare identificarii lui.
3. Localitatea in care este situat imobilul pentru vanzarea caruia se da procura speciala. In procura se trece numarul de carte funciara si numarul topografic, precum si imputernicirea mandatarului de a cere intabularea.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de vanzare imobile.rtf7.24 KB1694în urmă cu 22 ore 46 minute
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies