magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Adeverinţă angajat pentru medic

Denumirea angajatorului .....................................................

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ..............................

Nr. de înregistrare la registrul comerţului .................................

ADEVERINŢĂ*

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna .................................................................., CNP ...................., act de identitate ...... seria ..... nr. .............., eliberat de ............................. la data de ...................., cu domiciliul în............................................, str. ................................... nr. ..., bl ........., ap ….., sectorul/judeţul ............................., are calitatea de salariat şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):

1. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

2. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

3. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Data
Reprezentant legal,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Adeverinţă angajat pentru medic.pdf80.83 KB7940în urmă cu 20 ore 4 minute
Informatii utile: 
Adeverinţa tip de salariat pentru persoane angajate este prevăzută în Anexa nr. 1 din Ordinul CNAS nr. 903/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 617/2007.
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies