Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Act aditional de mecenat

ACT DE MECENAT

I Subscrisa:
1. S.C. ......................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..............................., str. ............................. nr. ..............., bloc ..........., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ....................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................................., sub nr. ..............................., din ................................., cod fiscal nr. ........................, din ..................................., având contul nr. ......................., deschis la ..............................., reprezentată de ..........................................., cu funcţia de ........................................., în calitate de mecena,
sau
2. Asociaţia/Fundaţia ..........................................................................................................................., cu sediul în (localitatea) ............................................., str. .......................... nr. ..............., bloc .........., scara .........., etaj .............., apartament ........., sector/judeţ ............................................, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ............................................., din .................................., a Tribunalului .........................., codul fiscal nr. ................................., din ..............................., având contul nr. .........................., deschis la ......................................., reprezentată de ..................................., cu funcţia de ..........................., în calitate de mecena,
sau
3. Întreprinderea/Asociaţia ..................................................................................................................., cu sediul în (localitatea) ............................................., str. .......................................... nr. .........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei nr. ..............., din ..............., eliberată de Primăria ................................., codul fiscal nr. .........................................., din ..........................., având contul nr. ......................................, deschis la ..................................., reprezentată de ....................................................., cu funcţia de..............................., în calitate de mecena,
sau
4. D ....................................................., domiciliat în ..........................................................................., str. ....................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ..... sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................... în (localitatea) .................................. sector/judeţ .............................., fiul lui .............................. şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............, nr. .................... eliberat de ......................, cod numeric personal ..................................., în calitate de mecena, Eu ...................................................... în calitate de mecena înţeleg să transfer, fără nici o obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, domnului/doamnei ............................................, domiciliată în ............................., str. ......................... nr. ........, bloc ........., etaj ......., ap. ........., sector/judeţ ......................., posesorul/posesoarea .................... seria ............ nr. ...................., eliberat de .............................................. la data de .............................................., următoarele:
a) Suma de .................................. lei/o valută convertibilă ............................ .
b) Bunuri materiale/facilităţi în valoare de .................... lei/o valută convertibilă, conform listei, anexa nr. ............. care face parte integrantă din prezentul contract.
Suma/bunurile/facilităţile/se acordă ca activitate filantropică, cu caracter umanitar pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: ......................................................................................... .................................................................................................................................................. .
II. Eu, în calitate de beneficiar accept astăzi, ................. data semnării prezentului act, sponsorizarea oferită de ....................................................................., în scopul .......................... şi mă angajez să o folosesc exclusiv în acest scop.
III. Alte clauze .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. . Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act rămân în sarcina .............................. . Redactat şi dactilografiat de .......................................... la ................................. în .................. exemplare, din care .................... pe seama părţilor contractante, iar restul pentru ................. .

MECENA

BENEFICIAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Act aditional de mecenat.rtf13.98 KB1281în urmă cu 1 săptămână 2 zile
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies