Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Notificare privind incetarea contractului individual de munca

Unitatea ....................................
Sediul .....................................
C.U.I. ........................

NOTIFICARE
PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT
A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Nr. ....... din .............

Subsemnatul (a) .................................., reprezentant legal al
..................................., în calitate de , în baza dispozitiilor statutului societatii,

Având în vedere (1)
................................................................
................................................................
................................................................

În temeiul prevederilor art. 56, lit. (2)..... din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

VA COMUNIC URMATOARELE

1. Contractul individual de munca al d-lui (d-nei) ............................., înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca .... cu nr. ........./........... si în registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ........./..........., înceteaza dedrept la data .........

2. Corespunzator pregatirii profesionale si capacitatii dumneavoastra de munca, în cadrul unitatii sunt disponibile urmatoarele locuri de munca: (3)........... ................................................................

Asteptam exprimarea expresa a optiunii dumneavoastra, pâna la data (4) ........... .
3. Prezenta notificare se va comunica salariatului în termen de 5 zile de la emitere si
Inspectoratului Teritorial de Munca ....... în termen de 5 zile de la perfectare. Compartimenteleresurse umane si financiar contabil vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Conducatorul unitatii (5) : Numele si prenumele .....................
Functia ........................
Semnatura .....................
Salariatul (a) ......................... am primit un exemplar astazi .........., semnatura .........

NOTE:
1. Se va indica situatia care implica încetarea de drept a contractului individual de munca, cu indicarea actului prin care este dovedita aceasta situatie: certificat de deces; hotarâre judecatoreasca de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie; actul de dizolvare, dovada înscrierii în registrul comertului si publicarii în Monitorul Oficial al României; decizia de pensionare; actul prin care se constata nulitatea contractului individual de munca prin acordul partilor sau hotarârea judecatoreasca definitiva; hotarârea judecatoreasca de reintegrare;
mandatul de executare a pedepsei la locul de munca; actul prin care sunt retrase avizele, autorizatiile sau atestarile necesare pentru exercitarea profesiei; hotarârea judecatoreasca definitiva prin care a fost interzisa exercitarea profesiei sau a functiei; contractul individual de munca pe durata determinata si actele aditionale de prelungire a duratei determinate; actul prin care se retrage acordul parintilor în cazul salariatilor cu vârsta cuprinsa între 15 si 16 ani.

2. Se va preciza litera din cuprinsul art. 56 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, care constituie temeiul legal al desfacerii de drept a contractului individual de munca, în functie de situatie.

3. În cazul concedierii în temeiul art. 56, lit. f se vor preciza locurile de munca disponibile iar în situatia în care angajatorul nu dispune de acestea, se va preciza modalitatea în care a fost solicitat sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca si raspunsul acestei institutii.

4. Se va avea în vedere respectarea termenului de cel putin 3 zile lucratoare de la comunicare.

5. Persoana care reprezinta legal unitatea si care conform statutului are dreptul sa angajeze si sa concedieze personalul. Se va aplica stampila unitatii.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Notificare incetare contract individual de munca.rtf11.03 KB4158în urmă cu 18 ore 36 minute
Your rating: None Average: 6.7 (6 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies