Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Oblica

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ......... domiciliat în ....... în numele debitorului meu ......, domiciliat în ................. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul ................ domiciliat în ....... pentru:
1) revendicarea imobilului casă, situat în ........ în valoare de ...... lei;
2) rezoluţinea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr ........ din ....... de Notariatul de Stat ....... şi obligarea sa la restituirea bunului vândut;
3) rezilierea contractului de închiriere nr. ........ din ........, evacuarea sa din imobil şi plata sumei de ............. lei, reprezentând chiria restantă;
4) constatare că dreptul de a cere executarea silită a creanţei de ...... lei este prescris etc.
Cer ca în cauză să fie citat şi debitorul pentru ca hotărârea pronunţată să-i fie opozabilă.
Cer, de asemenea, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, sunt creditorul debitorului ....... care îmi datorează suma de ..... lei, creanţă care este certă, lichidă şi exigibilă, dovadă pe care o fac cu copia hotărârii judecătoreşti nr. ...... din data de ......, pronunţată de ...., investită cu formulă executorie.
Debitorul este insolvabil şi, ştiindu-se urmărit, nu are interesul, refuză sau cu rea-credinţă nu înţelege să cheme în judecată pe pârât pentru a readuce în patrimoniu un bun pe care eu îl pot urmări în vederea executării creanţei pe care o am împotriva sa.
De aceea, având un interes serios şi legitim, mă văd obligat ca, în locul debitorului, să chem în judecată pe pârat pentru:
1) a fi obligat să respecte dreptul de proprietate şi posesie al debitorului asupra imobilului casă pe care-l deţine fără nici un drept;
2) rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a unei motociclete pe care o foloseşte dar refuză să plătească preţul debitorului şi obligarea la restituirea motocicletei;
3) rezilierea contractului de închiriere nr. ....... din data de .........., deoarece cu rea-credinţă nu şi-a achitat chiria începând cu data de ..........., evacuarea sa şi obligarea a plata chiriei restantă în sumă de ............. lei, calculat la .......... lei lunar, cât este prevăzut în contractul de închiriere;
4) constatarea că dreptul la executarea împotriva debitorului (debitoarei) de la care pretinde plata sumei de ........ lei este prescrisă.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 974 Codul civil
Dovada acţiunii înţeleg să o fac cu acte, martori, răspunsurile pârâtului la interogatoriul ce i se va lua.
Depun acţiunea în trei exemplare, pentru a fi comunicată debitorului, şi timbru fiscal în valoare de ............ lei.
Anexez copia actului din care reiese că sunt creditorul debitorului ......... şi copia contractului de vânzare-cumpărare, închiriere etc.
Rog a fi citat pârâtul cu menţiunea prezentării la interogatoriu.

Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Oblica.rtf4.37 KB1175în urmă cu 1 zi 14 ore
Your rating: None Average: 6 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies