magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Angajament de garantie

ANGAJAMENT DE GARANŢIE

Subsemnatul(a).....................................domiciliat(ă) în ........................................, identificat (ă) cu B.I./C.I. seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., angajat al S.C. ........................................................ cu sediul în ........................... în funcţia de .......................................... având un salariu lunar brut de ................................. lei, mă oblig prin prezentul înscris să-l garantez integral pe numitul (a) ..................................... domiciliat(ă) în.......................................................identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr. ............ eliberat de .................................. la data de .........................., în îndeplinirea obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de prestări servicii nr. .............. din .....................încheiat între ...................................... şi numitul(a)....................................... (in continuare „Contractul”),

Mă oblig, de asemenea, să garantez pentru orice prejudiciu material sau de altă natură, produs ........................................... de către persoana garantată de mine, în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce îi revin conform Contractului.

Mă oblig, să notific ............................................... orice schimbare de adresă şi/ sau loc de muncă ale subsemnatului/subsemnatei în termen de maxim 10 zile de la realizarea unor astfel de schimbări.

Prezentul înscris este parte integrantă a Contractului.

Semnatura,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Angajament de garantie.rtf8.06 KB1156în urmă cu 7 ore 26 minute
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies