magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Recurs impotriva deciziei civile

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ............... domiciliat(ă) în ....................
Declar
RECURS

împotriva deciziei civile nr. ....... din ........ a Tribunalului ........... pronunţată în dosarul nr. ........, cât şi împotriva sentinţei civile nr. ........ din ........... a Judecătoriei ............ pronunţată în dosarul nr. ......, parte intimată fiind ............. domiciliat(ă) în .............., pe care vă rog să-l admiteţi, să casaţi cele două hotărâri şi rejudecând cauza în fond, să respingeţi acţiunea formulată împotriva mea.
Totodată, vă rog să dispuneţi, prin încheiere motivată, suspendarea executării hotărârilor atacate, fără citarea părţilor, chiar înainte de primirea dosarului.
De asemenea, urmează ca intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motive:

În fapt intimatul(a) m-a chemat la judecată pentru tulburare de posesie, acţiune care s-a admis; am fost obligat(ă) să-i respect posesia asupra unui teren în suprafaţă de ........
Am formulat apel, cât şi cerere de suspendarea executării hotărârii atacate, care era executorie de drept, în temeiul art. 278 alin. 1 pct. 6, C. proc. civ.
Instanţa de apel, prin încheierea din data de a dispus suspendarea executării şi prin decizia nr. ........ din .........., mi-a respins apelul, hotărâre definitivă, şi intimatul(a) a şi cerut executarea silită.
De aceea, mă văd nevoit(ă) ca în primul rând să vă rog ca în temeiul art. 300 alin. 4, C. proc. civ. să dispuneţi, prin încheiere motivată, suspendarea executării, fără a cita părţile şi chiar înainte de sosirea dosarului.
Urgenţa luării măsurii de suspendare a executării se justifică prin aceea că cele două hotărâri atacate s-au pronunţat cu lipsă de procedură, pentru că eu nu am fost citat(ă), dovadă actele din dosar, motiv care va conduce la casarea celor două hotărâri.
Cât priveşte motivul de recurs, este cel enunţat, în vederea suspendării executării, prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 5, C. proc. civ.
De aceea, în temeiul art. 312 C. proc. civ., vă rog să admiteţi recursul, să casaţi cele două hotărâri atacate şi să trimiteţi cauza aceleiaşi instanţe în vederea rejudecării cu procedură legal îndeplinită.
În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 299 - art. 316 C. proc. civ.
Dovada motivelor o fac cu actele existente în dosar şi cu somaţia emisă de executorul judecătoresc, care îmi cere ca până la data de ........ să predau terenul intimatului(ei).
Depun recursul în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citaţia.
Anexez chitanţa de plata sumei de ...... lei, reprezentând taxa de timbru şi timbrul judiciar în valoare de .......... lei.

Data depunerii
..............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL ............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Recurs impotriva deciziei civile.rtf8.33 KB1338în urmă cu 3 zile 16 ore
Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies