magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de acceptare a unei succesiuni

PROCURA*)

Subsemnatul ..................................................................... cetatean ........................................., nascut la data de .................................., in localitatea ......................................., de sex ......................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ............................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ........................................, posesor al .................................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de .............................................., cod numeric personal ................................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................., de sex ........................, casatorit/necasatorit, domiciliat in ..........................................., str. ........................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al ..............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................. la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, pentru a ma reprezenta la biroul notarului public, in cadrul procedurii succesorale notariale avand ca obiect succesiunea ................................................ decedat ..................................................., cu ultimul domiciliu in ..............................................., a carui succesiune declar ca am acceptat-o in mod tacit, prin acte de administrare a bunurilor acestuia. Mentionez ca defunctul era casatorit ....................... .
Mandatarul meu este imputernicit sa solicite si sa obtina actele necesare dezbaterii succesiunii, sa primeasca actele de procedura, sa propuna si sa efectueze probatoriile necesare, sa stabileasca numarul si calitatea mostenitorilor, precum si cota in comunitatea de bunuri, achitand taxele succesorale si onorariul notarului public.
In conformitate cu art. 692 Cod civil, declar ca defunctul .......................................................... a acceptat in mod tacit succesiunea parintilor ................................................................., decedati la data de ......................................................, cu ultimul domiciliu in ...................................................... .
Imputernicesc, de asemenea, pe mandatarul meu sa ma reprezinte la dezbaterea succesiunilor acestora, in calitate de mostenitor si declarant in viata, sa faca toate declaratiile si sa prezinte toate actele necesare, sa plateasca taxele si sa primeasca certificatele de mostenitor, semnand in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.
De asemenea, mandatarul meu ma va reprezenta cu depline puteri, in vederea obtinerii de duplicate dupa actele de stare civila ale defunctilor, ale caror proceduri succesorale urmeaza a fi dezbatute, semnand de primirea lor, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ........... exemplare, la ..................., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ...................... exemplare.

MANDANT

_______________
*) In conformitate cu cerintele art. 692 Cod civil.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de acceptare a unei succesiuni.rtf6.31 KB1191în urmă cu 5 minute 12 sec
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies