magazine Black Friday 2017
Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Procura de cumparare a unei constructii

PROCURA

Subsemnatul ............................................................................ cetatean ...................................., nascut la data de ....................................., in localitatea ......................................., de sex ................, casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................. la data de ............................................., cod numeric personal .........................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................. cetatean .........................., nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al ........................., seria ............... nr. ............................... eliberat de .................................. la data de ............................................, cod numeric personal ..........................................................., sa cumpere in numele societatii ............................................. de la ................................................... cu domiciliul/sediul in ........................................, constructia formata din .........................................., amplasata in parcela virana ....................................., inscrisa in Cartea funciara nr. ........................, situata in ............................... .
Terenul construit si neconstruit aferent constructiei nu va forma obiectul contractului de vanzare-cumparare*), ramanand in proprietatea ........................................................................................... .
In acest scop, mandatarul va negocia clauzele vanzarii, va indeplini toate formalitatile necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare si va semna contractul de vanzare-cumparare, in forma autentica.
Pretul vanzarii va fi negociat si stabilit impreuna cu proprietarul si va fi platit, personal, acestuia.
Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, mandatarul va indeplini toate formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara si de inscriere a imobilului in evidentele fiscale, consimtind in mod expres la intabularea dreptului de proprietate in Cartea funciara.
Mandatarul este imputernicit sa plateasca toate taxele si impozitele datorate statului pentru constructia ce trebuie cumparata.
Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ........... exemplare, la ................., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................ exemplare.

MANDANT

____________
*) Mentiunea se modifica in mod corespunzator, daca se cumpara si terenul.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Procura de cumparare a unei constructii.rtf6.1 KB693în urmă cu 3 zile 11 ore
No votes yet

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2012 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Ginecologie Sibiu - Blaj online - After School Bucuresti - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies