Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

De partaj

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ............. domiciliat(ă) în ........... chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............ domiciliat(ă) în .......... pentru ca, prin hotărârea ce veţi pronunţa, să dispuneţi ieşirea noastră din indiviziune asupra bunurilor rămase la decesul defunctului (ei) ......... Vă rog să stabiliţi masa bunurilor de împărţit, cotele ce ni se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune, prin individualizarea, atribuirea (şi predarea efectivă) a bunurilor ce ni se cuvin.
De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să raporteze la masa de împărţit, bunurile primite de la defunct cu ocazia căsătoriei, să fie redus testamentul făcut pârâtului(ei), iar până la definitivarea împărţelii, să fie numit un sechestru judiciar pentru conservarea şi administrarea bunurilor. Cer, totodată, anularea certificatului de moştenitor eliberat de Notariatul Public ........... şi obligarea pârâtului(ei) la cheltuieli de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, defunctul(a) ............... a decedat la data de .........., cu ultimul domiciliu în ...............
Moştenitori cu vocaţie la succesiune am rămas eu şi pârâtul(a), în calitate de fii ai defunctului.
La decesul defunctului au rămas următoarele bunuri: (se enunţă toate bunurile şi se indică valoarea lor).
Potrivit art. 751 C. civ., masa bunurilor de mai sus urmează să fie întregită prin raportarea în natură a bunurilor imobile şi prin raportarea contravalorii bunurilor mobile primite de pârât ca donaţie fără scutire de raport, şi anume:.............................
De asemenea, potrivit art. 738 C. civ., cer reducţiunea liberalităţilor care trec peste partea disponibilă, şi anume: testamentul autentificat sub nr. ...... din ........... şi actul de donaţie autentificat sub nr. .............. din .......... prin care s-au testat şi donat pârâtului (ei) următoarele bunuri: ......................................................
În temeiul art. 14 din Legea nr. 603/1943, cer numirea unui sechestru judiciar asupra următoarelor bunuri: .......................................................
În baza dispoziţiilor legale, cer anularea certificatului de moştenitor nr. .......... din .......... eliberat de Notarul public ............ pentru motivul că ..........
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 728 C. civ., art. 657 art. 667 C. proc. civ., ale Legii nr. 603/1943 şi a textelor deja enunţate.
În dovedirea acţiunii, înţeleg să mă folosesc de proba cu următoarele acte: ................ proba cu martori, expertiză şi, eventual, proba cu cercetare la faţa locului.
Depun prezenta acţiune în dublu exemplar, la care ataşez copia certificatului de deces al defunctului (ei) şi copia certificatelor de naştere ale celor doi moştenitori, precum şi timbrul fiscal în valoare de ......... lei.

Data
..........
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...................

AtaşamentMărimeHitsLast download
De partaj.rtf9.46 KB1319în urmă cu 6 zile 18 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies