Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In revendicarea unui imobil

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a) .............. domiciliat(ă) în ......... str. .............. nr. .... etajul ..... apartartamentul nr. .... chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ............. domiciliat în .............. str. ........... nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... pentru a fi obligat să-mi lase în deplină proprietate şi posesie terenul situat în ............. str. ........... nr. .... cu următoarele vecinătăţi: ............... şi să-mi restituie fructele percepute pe timpul posesiei sale a căror valoare o apreciez la suma de lei .......... În ceea ce priveşte valoarea terenului, ea a fost evaluată de organul financiar al .......... la suma de lei .......... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, subsemnatul am cumpărat acest teren de la .......... prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de ......... sub nr. ........ din ......... şi transcris la .......... sub nr. ......... din .......... Pârâtul, în schimb, exercită posesia asupra terenului fără nici un drept şi cu rea-credinţă, întrucât, deşi ştie că nu are un titlu valabil, totuşi refuză să-mi recunoască dreptul meu de proprietate.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 481 şi art. 485 C. civ.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de proba cu acte, şi anume de titlul meu de proprietate şi de certificatul de evaluare a terenului de către organele financiare, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe: ........... ............ ...........
Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele susmenţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI .......................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In revendicarea unui imobil.rtf2.69 KB1057în urmă cu 1 săptămână 3 zile
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies