Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In despagubiri pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ................ domiciliat în .............. judeţul ........... str. ...... nr. .... etajul .... apart. nr. .... chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ........ domiciliat în .......... judeţul ....... str. ........ nr. ...... etajul ..... apartamentul nr. ....., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţii să nu plătească suma de lei ................ cu titlu de despăgubiri pentru faptul de a-şi fi îndeplinit în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin contractul din ....... prin care se obligase să execute pentru mine lucrările de construcţie a unei pivniţe la imobilul meu din ........ judeţul ........ str. ......... nr. .... Cer, de asemenea, cheltuieli dejudecată şi onorariu de avocat:

Motivele acţiunii:

În fapt, prin contractul sus-menţionat pârâtul s-a angajat să-mi construiască o pivniţă în curtea imobilului proprietatea mea, cu obligaţia din partea mea de a-i pune la dispoziţie materialul necesar, ceea ce am şi făcut. Pârâtul a executat lucrarea, dar, din pricina viciilor de construcţie, pivniţa s-a prăbuşit la ......... de la terminarea construcţiei.
Prin aceasta am fost prejudiciat cu suma de lei ........ ce reprezintă preţul plătit reclamantului pentru lucrare şi costul materialelor pe care i le-am pus la dispoziţie.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1073 Codul civil.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului care urmează a fi citat cu această menţiune - de expertiză, de proba cu acte, şi anume de facturile de achiziţionare a materialului şi de chitanţa de primire a preţului, semnată de pârât, precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:
1. ............... din .......... judeţul .......... str. .......... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
2. ............... din .......... judeţul .......... str. .......... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ..............................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In despagubiri pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.rtf3.1 KB1156în urmă cu 1 zi 15 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies