Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In evacuarea chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ..................., domiciliat în localitatea .................. judeţul ................, str. ..............., nr. ........., etajul ........., apart. ......., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ............... domiciliat în ............, judeţul ................, str. ............, nr. ......., etajul ........., apart. ........, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să reziliaţi contractul de închiriere autentificat la Notariat de sub nr. ............. din data de ................., şi să dispuneţi în consecinţă evacuarea pârâtului din locuinţa proprietatea mea din judeţul ..............., str. ............., nr. ......., etajul ......., apart. ......., obligându-l să-mi plătească suma de ............ lei cu titlu de chirii restante. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:
În fapt, pârâtul este chiriaşul meu în apartamentul sus-menţionat în baza ordinului de repartiţie al ................, nr. ............ din .......... şi a contractului de închiriere vizat de ................ sub nr. ........... din
Deşi în aceasta calitate, el are obligaţia legală de a-mi plăti o chirie lunară de ................. lei, totuşi de pârâtul nu mi-a plătit nici o chirie1).
Reaua-credinţă a pârâtului rezultă din faptul că deşi are personal un salariu de ................ lei, deşi nu are nici un fel de alte greutăţi şi deşi duce o viaţă de petreceri, totuşi nu a plătit de ani, o chirie, care este de numai ............. lei. lunar. Menţionez, de asemenea, că de când îmi este chiriaş, am fost silit să-l chem de ............ ori în judecată pentru neplata chiriei, obţinând în acest sens hotărârile nr. ............. din ............... şi nr. ........... din ............. ale acestui tribunal.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1429, pct. 2 C. civ.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de proba cu acte, şi anume de contractul ce închiriere şi de adeverinţele cu privire la salarizarea pârâtului, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ................., din localitatea ............., judeţul ............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ..........;
2. ................., din localitatea ............., judeţul ............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ..........;
Depun prezenta acţiune precum şi copii certificate de pe contractul de închiriere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ...................

___________
1) Acţiunea în evacuare poate fi introdusă în aceleaşi condiţii şi pentru neplata cu rea-credinţă a cheltuielilor de întreţinere, folosinţă stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

AtaşamentMărimeHitsLast download
In evacuarea chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei.rtf3.98 KB1235în urmă cu 1 zi 32 minute
Your rating: None Average: 1.5 (2 votes)

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies