Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ........................ judetul ...................., str. ...................... nr. ......., etajul ......., apart. ........ chem in judecata si personal la interogatoriu pe .................. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea ................. judetul ................, str. ......................., nr. ......., etajul .........., apart. .........., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ................... lei, pentru repararea pagubelor pe care mi le-a pricinuit prin culpa sa ca tutore in timpul minoritatii mele. Cer de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, subsemnatul sunt proprietarul terenului in suprafata de ............ situat in ..................., judetul ................, str. .................. nr. .........., inscris in cartea funciara sub nr. ........... cu nr. topografic .............. pe care l-am mostenit de la tatal meu. Dupa moartea acestuia, subsemnatul fiind inca minor, autoritatea tutelara de pe langa Consiliul Local al prin decizia sa nr. ............... din ..............., a numit ca tutore al subsemnatului pe parat. Acesta, desi cunostea existenta termenului sus-mentionat si desi avea la dispozitie din mostenire bani in numerar in suma de lei depusi la C.E.C. pe numele meu, a neglijat sa plateasca in tot timpul tutelei impozitele catre stat datorate pentru acest teren. Ca atare, pentru a lichida astazi debitul fata de Ministerul Finantelor, urmeaza sa platesc nu numai impozitul propriu-zis, dar si majorari de intarziere in valoare de ............. lei, care reprezinta o paguba provocata prin culpa paratului.
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 141, alin. 2 din Codul familiei.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune - si de proba cu acte, si anume de decizia autoritatii tutelare pentru numirea ca tutore a paratului, de procesul-verbal de inventariere a mostenirii ramase de pe urma tatalui meu si de certificat eliberat de Sectiunea financiara a .................., din care rezulta valoarea debitului pentru terenul sus-mentionat.
Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL .......................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore.rtf3.08 KB1019în urmă cu 34 săptămâni 18 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies