Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In anularea unui act de partaj voluntar

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ..................., domiciliat in localitatea ................., judetul ................, str. ................., nr. ........, etajul ........, apart. ......., chem in judecata si personal la interogatoriu pe .............., domiciliat in localitatea ........................., judetul .................., str. ..............., nr. ........, etajul ........., apart. ........, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa anulati actul de partaj voluntar intervenit intre mine si parat la data de .................... privind bunurile succesorale ramase pe urma defunctului nostru tata.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, la data de ..................... a incetat din viata tatal meu si al paratului .................. Ca avere succesorala a ramas de pe urma sa imobilul situat in ...................., judetul ................, str. ................, nr. ..........., si urmatoarele bunuri mobile: ................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
Prin actul sub semnatura privata incheiat la data de paratul si cu mine am cazut de acord sa impartim prin buna invoiala aceste bunuri succesorale. Cum la acea data subsemnatul eram in varsta de 17 ani, deci minor, nu puteam incheia un act de partaj voluntar fara incuviintarea tutorelui meu si fara autorizarea autoritatii tutelare.
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile cuprinse in art. 730, art. art. 948, art. 849 C. civ., art. 124 si art. 133 din Codul familiei si art. 3 din Legea nr. 603/1943.
In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune - si de proba cu acte si anume de actul constatator al partajului si de certificatul meu de nastere.
Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL ................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In anularea unui act de partaj voluntar.rtf2.92 KB1226în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies