Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In rezolutiunea unui contract

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ........... domiciliat în ........... judeţul ...... str. ....... ......... nr. .... etajul.... apart. nr. .... chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ......... domiciliat în ........ judeţul ..... str. ....... nr. .... etajul ....... apart. nr. .... pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi rezoluţiunea contractul autentificat de .............. sub nr. ....... din ........, prin care subsemnatul a vândut pârâtului imobilul proprietatea mea din .......... Judeţul....... str. ........ nr. .... nr. carte funciară .... nr. topografic ...... să-l obligaţi pe pârât să-mi plătească suma de lei ........ cu titlu de daune. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin contractul sus-menţionat pârâtul s-a obligat să-mi plătească preţul de ....... lei, în ...... rate egale, dintre care prima la autentificarea actului şi celelalte la câte ...... zile mai târziu. Deşi de la autentificare au trecut ...... totuşi, pârâtul nu mi-a plătit nimic în afară de rata iniţială.
În drept, îmi întemeiez cerere pe dispoziţiile art. 1020, art. 1021 şi art. 1365 Cod civil.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - şi de proba cu acte, şi anume, de actul de vânzare-cumpărare încheiat între mine şi pârât.
Depun prezenta acţiune, precum şi copia certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL .................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In rezolutiunea unui contract.rtf2.53 KB1038în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies