Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Revocarea donatiei

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(ă) în ............., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............ domiciliat(ă) în ............, pentru
REVOCAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE
autentificat sub nr. .......... din ........... de Notarul Public ............, pentru:
a) neîndeplinirea obligaţiilor pe care şi le-a asumat pârâtul(a);
b) ingratitudinea pârâtului(ei);
c) este făcută între soţi.
De asemenea, vă rog să obligaţi pe pârât(ă) să-mi restituie bunurile donate şi să-mi plătească contravaloarea bunurilor mobile pe care le-a înstrăinat, valoarea veniturilor realizate după data introducerii acţiunii şi cheltuieli de judecată.
Motivele acţiunii:

În fapt, fiind în vârstă de peste 80 de ani şi bolnav, am donat pârâtului(ei) toate bunurile mobile şi imobile, iar el (ea) şi-a luat obligaţia să-mi acorde îngrijire şi întreţinere pe tot restul vieţii mele. Nerespectarea obligaţiei asumată este prevăzută de art. 829 raportat la art. 1020 C. civ. cu sancţiunea desfiinţării donaţiei.
Pârâtul(a):
a) refuză să-şi îndeplinească obligaţia asumată şi acest lucru este prevăzut sub sancţiunea nulităţii donaţiei, de dispoziţiile art. 829 - art. 830 şi 1020 C civ.
b) se face vinovat(ă) de ingratitudine pentru că:
- a atentat la viaţa mea;
- este culpabil(ă) de delicte, cruzimi şi injurii grave la adresa mea;
- fără cuvânt îmi refuză alimente, cazuri de revocare expres prevăzute de art. 831 C. civ.
c) pârâtul(a) este soţul(ia) mea, caz de nulitate prevăzute de art. 937 alin. 1 C. civ.
De aceea, vă rog să admiteţi acţiunea, să revocaţi actul de donaţie citat şi să obligaţi pe pârât(ă) să-mi restituie bunurile ce formează obiectul donaţiei şi în a cărui(ei) posesie se află sau dacă bunurile nu mai există să-mi plătească contravaloarea lor.
De asemenea, vă rog să fie obligat(ă) să-mi plătească veniturile pe care le-a realizat din folosinţa acestor bunuri după introducerea acţiunii şi până la executarea hotărârii, cât şi cheltuielile de judecată pe care le voi face.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 829-830, 831, 937 alin. 1 şi 1020 C. civ., după caz.
În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului(ei), de proba cu acte şi de declaraţiile martorilor.
Depun prezenta cerere în dublu exemplar şi copia contractului de donaţie, timbru fiscal în valoare de .......... lei şi timbrul judiciar în valoare de ....... lei.

Data depunerii
..............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Revocarea donatiei.rtf10.16 KB1237în urmă cu 4 săptămâni 6 zile
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies