Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In repetitie

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ............. domiciliat în ............ judeţul ......... str. .......... nr. .... etajul .... apart. nr. .... chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ............ domiciliat în .......... judeţul .......... str. .......... nr. .... etajul .... apart. nr. .... pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să-mi restituie suma de lei ......... pe care i-am plătit-o în chip nedatorat la data de ......... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, la data de ....... în calitate de unic moştenitor al tatălui meu ... încetat din viaţă în ziua de ........ am plătit pârâtului, care mi-a prezentat o chitanţă scrisă şi semnată de defunct şi purtând data de ........ suma de lei .......... care era înscrisă în acea chitanţă. Ulterior, însă, am descoperit printre hârtiile tatălui meu o altă chitanţă, scrisă şi semnată de părţi, prin care recunoştea că a primit de la defunct suma de lei ........ pe care i-o dăduse cu împrumut prin scrisoarea anterioară, la care se şi face trimitere. Plata făcută de mine la data de ........ este ca atare o plată nedatorată, ca fiind lipsită de cauză şi, în consecinţă, pârâtul trebuie obligat să-mi restituie suma încasată pe nedrept.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 992 - art. 994 şi art. 1092 Cod civil.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de expertiza grafică, de dovada cu acte, şi anume de cele două chitanţe schimbate între pârât şi defunct şi de cea dată de pârât subsemnatului, precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:
1. .......... din ......... judeţul ..... str. ......... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
2. .......... din ......... judeţul ..... str. .......... nr. .... etajul.... apart. nr. ....
Depun prezenta acţiune precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE ....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In repetitie.rtf3.18 KB1090în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies