Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Revizuire

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul(a) ..........., domiciliat(ă) în ............. inculpat(ă), parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr. ........., al judecătoriei (tribunalului) .........., în care s-a pronuţat sentinţa penală nr. ......... din ......... formulez:
CERERE DE REVIZUIRE
a acestei hotărâri prin care:
- în baza art. ........, am fost condamnat(ă) la ........... şi obligat(ă) la plata sumei de ........ lei despăgubiri civile către partea civilă ............;
- în baza art. ........, inculpatul(a) a fost achitat(ă) de infracţiunea prevăzută de art. .........;
- în baza art. ........., s-a încetat procesul penal împotriva inculpatului(ei). pentru infracţiunea prevăzute şi pedepsită de art. .........
Până la rezolvarea acestei cereri de revizuire, vă rog să dispuneţi suspendarea executării hotărârii.

Motivele cererii:

În fapt, prin hotărârea şi în baza textelor citate, instanţa a hotărât:
- condamnarea şi obligarea mea la plata despăgubirilor enunţate reţinându-se că am comis infracţiunea prevăzută de art. ......., cauzând părţii civile prejudiciul enunţat;
- achitarea inculpatului(ei) de săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. ... cu motivarea că .............
- încetarea procesului penal împotriva inculpatului(ei), reţinându-se cauza prevăzută de art. 10 lit. f, g, h. i sau j, C. proc. pen, respectiv faptul că .............
Consider că această hotărâre este nelegală şi netemeinică, pentru că:
1. Ulterior pronunţării hotărârii au fost descoperite fapte şi împrejurări noi, ce nu au fost cunoscute de instanţă la data soluţionării cauzei şi pe baza cărora se poate dovedi netemeinicia hotărâri de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal.
Faptele sau împrejurările necunoscute de instanţă sunt următoarele: ........ ...............................................................................
2. Hotărârea judecătorească s-a întemeiat pe declaraţia mincinoasă a martorului, expertului sau interpretului ...................
În sprijinul acestei susţineri depun hotărârea judecătorească sau ordonanţa procurorului nr. ........ din ............., act care dovedeşte că mărturia mincinoasă sa săvârşit în cauza în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire o cer; completul de judecată nu a avut cunoştinţă de această activitate infracţională a martorului, expertului sau interpretului; mărturia mincinoasă a determinat inducerea în eroare a instanţei şi pronunţarea unei hotărâri nelegale şi netemeinice (sau vă rog ca dovada acestei susţineri să se facă în cadrul acestei proceduri, pentru că nu mai este posibilă obţinerea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei ordonanţe a procurorului, de examinare a fondului cauzei, deoarece a intervenit amnistia, prescripţia sau decesul martorului, expertului sau interpretului).
3. Înscrisul care a servit ca temei, ca probă hotărâtoare a hotărârii a cărei revizuire o cer, ulterior a fost declarat fals, dovadă pe care o fac cu hotărârea judecătorească nr. ...... din ............ pronunţată de ............. sau cu ordonanţa procurorului nr. ....... din .......... dată de ...............
4. Unul din subiecţii oficiali, respectiv un membru al completului de judecată, procuror ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală ..........., în legătură cu cauza a cărei revizuire o cer, a comis o infracţiune în legătură cu această cauză.
Dovada săvârşirii infracţiunii şi că aceasta a determinat pronunţarea hotărârii a cărei revizuire o cer, înţeleg s-o fac cu hotărârea judecătorească nr. ........ din ........... pronunţată de judecătoria (tribunalul) ............ sau cu ordonanţa procurorului nr. ........... din .......... sau cer să se facă în cadrul acestei proceduri, pentru că instanţa judecătorească sau procurorul nu mai pot examina fondul cauzei, întrucât a intervenit amnistia sau prescripţia, caz în care dovada susţinerii mele o pot face cu orice mijloc de probă admis de lege în cadrul acestei proceduri.
5. Prima hotărâre reţine vinovăţia inculpatului(ei) şi îl condamnă, iar prin a doua hotărâre se reţine nevinovăţia lui (ei) şi se pronunţă achitarea hotărârii a căror conciliere nu este posibilă.
Fiind vorba de o eroare judiciară de fond vă rog să efectuaţi procedura prealabilă, să constataţi temeinicia cazului (sau cazurilor invocat(e) şi să înaintaţi întregul material instanţei competente în vederea judecării.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 393 şi art. 394 lit. a, b, c sau e din Codul de procedură penală.
În dovedirea cererii, înţeleg să mă servesc de următoarele probe: ...........
Anexez copia hotărârii penale supuse revizuirii.

Data depunerii
..............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PRIM-PROCUROR
AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ .................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Revizuire.rtf6.55 KB1228în urmă cu 59 minute 24 sec
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies