Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Reabilitare judecatoreasca

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(ă) în ............, vă rog să dispuneţi REABILITAREA MEA
de condamnarea (sau condamnările) pe care le-am suferit.

Motivele cererii:

În fapt, prin sentinţa penală nr. ......... din ..........., a judecătoriei ..........., în baza art. ......, am fost condamnat(ă) la .......... închisoare, faptă comisă la data de ............
Pedeapsa am executat-o în perioada ................
De la data executării şi până în prezent nu am suferit o nouă condamnare în intervalul de timp prevăzut de art. 135 C. pen., iar în această perioadă am avut asigurată existenţa prin muncă cinstită, am avut o bună conduită şi am achitat în întregime despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare la plata cărora am fost obligat(ă).
În toată această perioadă am fost încadrat(ă) în muncă la ......... şi am locuit efectiv în ...............
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 137 C. pen. şi art. 494 - art. 498 C. proc. pen.
Dovada cererii o fac cu următoarele acte pe care le anexez: copia legalizată a hotărârii de condamnare, biletul de liberare din penitenciar, adeverinţa nr. ....... din .........., eliberată de unitatea la care am lucrat de la executarea pedepsei până în prezent, chitanţa de achitare a despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, precum şi o caracterizare din partea unităţii la care lucrez, din care rezultă că am avut o bună comportare.
Privind dovada bunei mele conduite în societate şi în familie, propun să fie audiat martorul ...............
În vederea judecării cererii, vă rog să dispuneţi ataşarea dosarul nr. ........., în care s-a pronunţat hotărârea prin care am fost condamnat.

Data depunerii
..............
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Reabilitare judecatoreasca.rtf2.82 KB4288în urmă cu 2 zile 8 ore
Your rating: None Average: 6.5 (15 votes)

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies