Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Reconventionala la actiunea in revendicarea unui imobil

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul .............................. domiciliat în ..................., judeţul ....................., str. ..................., nr. ......., ap. ....., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ............................... domiciliat în ............., judeţul ..................., str. ................, nr. ........., ap. ............, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa, să-l obligaţi să-mi plătească suma de ................... lei, ce reprezintă valoarea construcţiei ridicate de mine pe terenul mai sus menţionat şi suma de .......... lei ce reprezintă cheltuielile necesare făcute de subsemnatul pentru conservarea terenului. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat. Vă rog să recunoaşteţi dreptul meu de retenţie asupra terenului până la plata sumelor menţionate mai sus.
MOTIVE
În fapt, subsemnatul am ridicat cu bună-credinţă pe terenul sus-menţionat o construcţie constând din ..................., aşa cum rezultă din autorizaţia de construcţie eliberată de Consiliul Local ...................... Valoarea acestei construcţii este de ............. lei, sumă la care a fost evaluată de organele locale fiscale prin procesul-verbal nr. .......... din ............ Pe de altă parte, subsemnatul am suportat cheltuielile necesare pentru construirea unui dig de protecţie a terenului, lucrare necesară pentru conservarea lui în valoare de ............ lei aşa cum rezultă din factura nr. ........... din ..............
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 494 şi art. 997 C. civ.
Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această menţiune, de proba cu acte (autorizaţia de construcţie, factura asupra cheltuielilor de construcţie a digului, expertiza asupra valorii construcţiei, precum şi de proba cu martori pentru care propun pe: .............
Depun prezenta cerere şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului. Anexez lucrările mele şi articolele pârâtului.

Semnătura reclamantului,

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Reconventionala la actiunea in revendicarea unui imobil.rtf2.91 KB1121în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies