Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In contestarea recunoasterii paternitatii

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ..................... (numele şi prenumele reclamantului) domiciliat în localitatea ..............., judeţul ..............., str. ................., nr. ......., etajul ......, apart. ......., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ...................... (numele şi prenumele pârâtului) domiciliat în ............... judeţul ............, str. .............., nr. ......., etajul ........, apart. ........, în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorului ............... (numele şi prenumele celui recunoscut), pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să constataţi că recunoaşterea de către pârât a paternităţii asupra numitului minor, recunoaştere constatată prin actul autentificat de Biroul notarial .................... sub nr. ..............., din ..............., nu corespunde realităţii şi să dispuneţi anularea menţiunii făcute în acest sens în registrul de stare civilă al ................ Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:
În fapt, subsemnatul sunt fiul pârâtului născut din căsătoria sa cu ......................, Prin actul autentic sus-menţionat, tatăl meu a recunoscut, însă, că ar fi tată al minorului ...................., născut în afara căsătoriei, din relaţiile sale cu .................. În realitate, această declaraţie este cu totul necorespunzătoare situaţiei adevărate, întrucât la data concepţiei minorului, tatăl meu se găsea în străinătate. Într-adevăr, pârâtul a lipsit din ţară în lunile ianuarie - mai 199...., iar minorul s-a născut la 10 decembrie din acelaşi an.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 58 din Codul familiei.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune de proba cu acte, şi anume de certificatele constatatoare a naşterii mele şi a naşterii minorului recunoscut, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ...................... (numele şi prenumele martorului), din localitatea ............, judeţul ............, str. .................. nr. ....., etajul ......, apart. .......;
2. ....................., din localitatea ............., judeţul ........., str. ................., nr. ......, etajul ......, apart. .......;
3. ....................., din localitatea .............., judeţul ........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., apart. ........
Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL .................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In contestarea recunoasterii paternitatii.rtf3.64 KB1136în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies