Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In simulatie

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul .......... domiciliat în ........... chem în judecată personal la interogatoriu pe pârâtul ...... domiciliat în ........, pentru ca prin hotărârea judecătorească să se constate că, contractul de împrumut, vânzare-cumpărare, donaţie etc., autentificat sub nr. ............... din .........., de Notariatul de Stat ............ prin care ........., este simulat.
Vă rog să obligaţi pe pârât la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, din contractul enunţat reiese că:
1) am împrumutat pârâtului suma de ..... lei, lucru nereal, fiind vorba de un contract simulat, fictiv, întocmit la rugămintea pârâtului.
Interesul meu este să se constate că acest contract este simulat pentru că sunt cercetat şi nu pot justifica provenienţa sumei prevăzută în contractul de împrumut;
2) Pârâtul a vândut copârâtului autoturismul (sau motocicleta etc.), contract care este simulat.
Scopul acestui contract a fost acela de a se crea o aparenţă de înstrăinare, pentru că, în realitate, bunurile (bunul) continuă să fie în patrimoniul pârâtului, care-mi datorează suma de ...... lei.
De aceea, vă rog să constataţi simulaţia acestui contract pentru ca să pot urmări bunul înstrăinat în vederea realizării creanţei pe care o am împotriva debitorului pârât;
3) tatăl meu, ......., a vândut pârâtului una casă, situată în ............., compusă din ........... acoperită cu ......, act care este simulat, în realitate fiind vorba de o donaţie deghizată, pentru motivul că nu s-a plătit preţul.
Voi dovedi că tatăl meu a făcut actul în scopul de a scoate din masa succesorală bunurile enunţate, deşi nu i s-a plătit preţul, act care mă prejudiciază în calitate de moştenitor al vânzătorului.
De aceea, vă rog să admiteţi şi să constataţi că actul este simulat, fiind vorba de o donaţie deghizată.
Hotărârea de constatare a acestei acţiuni îmi este necesară în cadrul altui proces, pentru a stabili că este vorba de o donaţie şi dacă prin aceasta nu cumva mi s-a încălcat dreptul meu de moştenitor rezervatar.
4) am vândut un imobil - casa pârâtului, la preţul de ........... lei, iar în contractul de vânzare-cumpărare am trecut un preţ mai mic, adică de ....... lei. Scopul a fost acela ca pârâtul să plătească o taxă de timbru mai mică pentru autentificarea contractului.
Dovada că preţul este cel indicat în această acţiune o fac cu contraînscrisul, sub semnătură privată, încheiat de noi anterior întocmirii actului autentic;
5) pârâtul ...... a vândut copârâtului ..... una casă, situată în ......., cu vecinătăţile .............., pentru care a primit preţul în sumă de ....... lei. În realitate, adevăratul cumpărător sunt eu care am plătit preţul.
Copârâtul ...... a fost folosit ca persoană interpusă, eu nedorind să se ştie că am dobândit un asemenea imobil.
Pârâtul ............., deşi a primit de la mine preţul integral, a refuzat şi continuă să refuze să-mi predea imobilul, în calitate de cumpărător real. Refuză acest lucru şi faţă de copârâtul ............ în calitate de cumpărător aparent.
De aceea, vă rog să constataţi simulaţia acestui contract, rezilierea lui şi obligarea pârâtului la restituirea preţului primit.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1175 Codul civil
Vă rog să admiteţi acţiunea şi să constataţi că actul enunţat este simulat.
Dovada acţiunii o fac cu contraînscrisul, cu interogatoriul pârâtului, cercetarea locală, expertiză şi proba cu martorii: ....... ......... ...........
Depun prezenta acţiune în ....... exemplare, copia contraînscrisului (dacă îl are) şi timbru fiscal în valoare de ........... lei.

Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI .................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In simulatie.rtf5.27 KB1167în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies