Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In tagaduirea paternitatii

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul .............................. domiciliat în ..................., judeţul ....................., str. ..................., nr. ......., ap. ....., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ............................... domiciliată în ...................., judeţul ..............., str. ............, nr. ....., ap. ....., în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a copilului minor ........................., pentru ca prin hotărârea ce veţi da, să constataţi că numitul minor nu este fiul meu rezultat din căsătoria cu pârâta şi să anulaţi menţiunea făcută în acest sens în actul de naştere înregistrat sub nr. .................. din ............... în registrul Serviciului de stare civilă al ........................ Cer, de asemenea cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.
Motivele acţiunii:
În fapt, am fost căsătorit cu pârâta de la ......................... până la ..............., când sentinţa civilă nr. ............. din ................. a ...................., a fost admisă acţiunea mea de divorţ. în timpul căsătoriei, soţia mea a născut pe minorul pârât, a cărui naştere a fost înregistrată sub nr. .......... din .......... la serviciul de stare civilă al ....................., cu menţiunea numelui meu ca tată. În realitate în timpul cuprins între a trei suta şi a suta optzecea zi dinaintea naşterii copilului, subsemnatul am lipsit din ţară, fiind plecat în .............. între datele de ........... şi de .................. Este evident, deci, că eu nu pot fi tatăl minorului pârât.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 54 şi 55 din Codul familiei.
Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei, de dovada cu acte (certificat constatator al căsătoriei subsemnatului cu pârâta, certificat constatator al naşterii minorului pârât, adeverinţa eliberată de ........... din care rezultă perioada lipsei mele neîntrerupte din ţară), precum şi de dovada cu martori, pentru care propun pe: ..............................
Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi celălalt pentru a fi comunicate pârâtei.

Semnătura reclamantului,

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ............................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In tagaduirea paternitatii.rtf3.16 KB1113în urmă cu 1 zi 14 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies