Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) .............. domiciliat(ă) în ............. str. ........... nr. .... apartamentul nr. .... chem în judecată pe ............. domiciliat în ............. str. ......... nr. .... etajul .... apartamentul .... pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi ieşirea noastră din indiviziune asupra imobilului din ............ str. ......... nr. .... nr. carte funciară ............ nr. topografic ........... şi să ne atribuiţi fiecăruia loturi în proporţie de ....... pentru mine şi de ...... pentru pârât, cu împărţirea fructelor şi veniturilor în valoare de lei .......... încasate de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de ......... sub nr. .... din ........, subsemnatul am cumpărat de la .......... sora pârâtului, cota de ...... proprietate indiviză din imobilul sus-menţionat, devenind astfel proprietar indivizar împreună cu pârâtul, care refuză să pună capăt acestei situaţii prin bună învoială.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 728 C. civ., şi ale Legii nr. 603/1943.
Înţeleg să mă folosesc de expertiză, cercetare la faţa locului şi probă cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat de .......... sub nr. ......... din .......... prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a cărei împărţire o cer.
Depun prezenta cerere, precum şi copie certificată de pe actul susmenţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI .........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Iesire din indiviziune (partaj, imparteala).rtf7.21 KB1617în urmă cu 1 zi 14 ore
Your rating: None Average: 4.4 (5 votes)

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies