Modele Acte - Site-ul tau cu modele de acte
catalog modele acte

In evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termenului locatiunii

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ............., domiciliat în localitatea .................., judeţul ............, str. ............, nr. ........, etajul ......., apart. ......., chem în judecată pe ............ domiciliat în localitatea ................, judeţul ............, str. ..........., nr. ........, etajul ......., apart. ........, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi evacuarea lui pe data de ........... din imobilul proprietatea mea din localitatea ..............., judeţul ............., str. .............., nr. ......., etajul ........, apart. ......., ca urmare a expirării termenului pentru care fusese încheiat contractul de închiriere intervenit între noi la data de ................ şi vizat de .................. sub nr. .............. din ............., şi să-l obligaţi să-mi plătească suma de .............. lei cu titlu de despăgubiri pentru timpul cât a stat fără drept în imobilul meu. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:
În fapt, am închiriat pârâtului la data de ............., în temeiul contractului sus-menţionat, o cameră din apartamentul proprietatea mea, situat în localitatea ............ str. ............., nr. ........, pe termen de ............ Această cameră face parte din suprafaţa legală a subsemnatului şi a familiei mele, care, deşi în număr de ........ persoane, ocupăm o suprafaţă locativă de numai ....... mp. În aceste condiţii, contractul încheiat între mine şi pârât nu a fost prelungit, nu a intervenit nici prelungirea lui convenţională, întrucât la data de ............., prin notificarea transmisă prin Serviciul de executări al Tribunalului ...................... şi înregistrat sub nr. ..........., din .............., i-am pus în vedere pârâtului că la expirarea termenului contractual, şi anume la data de ............., trebuie să părăsească camera ocupată de el. Deşi acest termen a trecut, pârâtul refuză să evacueze camera, cu toate că prin ordinul de repartiţie nr. .............. din ............. al Serviciului de gospodărie locativă i s-a atribuit o suprafaţă locativă corespunzătoare.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1436 C. civ.
Înţeleg să mă folosesc de proba cu acte, şi anume de contractul de închiriere dintre mine şi pârât, de cercetarea la faţa locului şi de adeverinţa eliberată de Serviciul de gospodărie locativă al ..................
Depun prezenta acţiune precum şi copii legalizate de pe sus-menţionatul act, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREŞEDINTE AL .........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
In evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termenului locatiunii.rtf3.52 KB1194în urmă cu 1 zi 15 ore
No votes yet

Actiuni in justitie

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2008 - 2018 Modele-Acte.ro


Analize medicale - Fertilizant flori - Modele Contracte - Gazduire web Sibiu

Dermatogoie Sibiu- Pantofi - Blaj - Servicii funerare internationale - Web design - Suc de mere


Informatii despre cookies